-33%

Cifre pentru placa ADR, Numarul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, Set 10 cifre,

40.00 lei

SKU C 41 Prevenirea Etichete , , , , , , , , , , , , , ,

Semne si indicatoare pentru Cifre pentru placa ADR, Numarul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,

Set 10 cifre,

O singură cifră tipărită pe folie de plastic autoadezivă, 1 bucată pe coală în format 6,5 x 9 cm. Sunt disponibile versiuni tipărite cu numerele de la “0” la “9” și “X”.

Etichetarea mărfurilor periculoase pentru transport,

Întrucât mărfurile sunt transportate peste tot în lume, Organizația Națiunilor Unite a convenit în cadrul Sistemului Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Chimicalelor (GHS) anumite semne și etichete pentru substanțele chimice și mărfurile periculoase care fac obiectul transportului. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP) a aliniat legislația europeană la aceste norme și contribuie la îndeplinirea obiectivului GHS privind descrierea și etichetarea universală a pericolelor. Regulamentul CLP utilizează criterii de clasificare și metode de etichetare convenite la nivel internațional și va completa Regulamentul REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006).


Împreună cu pachetul de compromis pentru Regulamentul CLP, Parlamentul European și Consiliul au adoptat două acte conexe care adaptează suplimentar legislația UE la noile norme privind clasificarea și etichetarea: Directiva 2008/112/CE și Regulamentul (CE) nr. 1336/2008.Notă: A global set of signs and symbols has been introduced (faceți clic aici pentru exemple suplimentare).


Alte exemple de semne GHS sunt disponibile la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html


Detalii complete privind GHS sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/danger/danger.html.


Detalii complete privind GHS sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), la următoarea adresă: https://echa.europa.eu/-/updated-interactive-guide-on-safety-data-sheets-and-exposure-scenarios-available.


De asemenea, etichetele pot conține o literă de cod care indică natura specifică a pericolului.


E

Exploziv

O

Oxidant

F+

Extrem de inflamabil

F

Foarte inflamabil

R10

Inflamabil

T+

Foarte toxic

T

Toxic

Xn

Nociv

C

Coroziv

Xi

Iritant

R42 și/sau R43

Sensibilizant

CarcCat(1)

Cancerigen

MutaCat(1)

Mutagen

ReprCat(1)

Toxic pentru reproducere

N și/sau R52, R53 și R59

Periculos pentru mediu


3.6 ADR

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) este un acord european care vizează transportul rutier internațional de mărfuri periculoase, încheiat în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Acesta datează din 1957 și este actualizat în mod periodic. Versiunea actuală a fost convenită în 2019 (ECE/TRANS/215, volumele I și II).


Acordul stabilește condițiile în care pot fi transportate mărfurile periculoase.

 • Anexa A reglementează mărfurile implicate, în special ambalajul și etichetele acestora.

 • Anexa B reglementează construcția, echipamentele și utilizarea vehiculelor pentru transportul de materiale periculoase.

Mărfurile care fac obiectul transportului rutier sunt împărțite în clase de pericol:


 • clasa 1: substanțe explozive și articole care conțin explozivi;

 • clasa 2: gaze;

 • clasa 2.1: gaz inflamabil (de exemplu, butan și acetilenă-propan);

 • clasa 2.2: gaz neinflamabil și netoxic care poate provoca asfixiere (de exemplu, azot și CO2) sau oxidanți (de exemplu, oxigen);

 • clasa 2.3: gaz toxic (de exemplu, clorină și fosgen);

 • clasa 3: lichide inflamabile;

 • clasa 4.1: solide inflamabile, substanțe autoreactive și explozivi desensibilizanți solizi;

 • clasa 4.2: substanțe care se pot aprinde spontan;

 • clasa 4.3: substanțe care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile;

 • clasa 5.1: substanțe oxidante;

 • clasa 5.2: peroxizi organici;

 • clasa 6.1: substanțe toxice;

 • clasa 6.2: substanțe care pot cauza infecții;

 • clasa 7: materiale radioactive;

 • clasa 8: corozivi;

 • clasa 9: substanțe și articole periculoase diverse.


Fiecare intrare în clasele de mai sus a primit un număr ONU din patru cifre. În general, clasa (clasele) de pericol a(le) unei substanțe nu poate fi dedusă (deduse) pe baza numărului ONU: aceasta (acestea) trebuie căutată (căutate) într-un tabel. Excepție fac substanțele din clasa 1, al căror număr ONU începe întotdeauna cu 0.


Notă: Pe lângă ADR, există acorduri similare privind transportul feroviar și pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase:

Directiva 2008/68 a Uniunii Europene privind transportul interior de mărfuri periculoase aplică normele ADR, RID și ADN circulației interne, precum și transportului internațional.


ATENȚIE: Clasele de pericol din cadrul ADR nu corespund direct categoriilor de pericol din cadrul GHS. De regulă, clasa sau categoria indică numai natura pericolului. Pentru informații detaliate privind natura exactă a pericolului și măsurile de precauție pe care trebuie să le adoptați trebuie să verificați frazele H și P.


3.7 Fișă tehnică cu date de securitate (SDS)

Mărfurile etichetate cu una dintre clasele descrise mai sus ar trebui însoțite de o fișă tehnică de securitate (FTS). FTS furnizează informații detaliate privind siguranța produsului, inclusiv:nformações detalhadas de segurança sobre o produto em causa, incluindo:

 1. identificarea substanței;

 2. compoziția/informații asupra componenților;

 3. identificarea pericolelor;

 4. primul ajutor;

 5. măsuri de combatere a incendiilor;

 6. măsuri care trebuie luate în caz de dispersare accidentală;

 7. manipulare și depozitare;

 8. măsuri de precauție în cazul expunerii și protecție individuală;

 9. proprietăți fizice și chimice;

 10. stabilitate și reactivitate;

 11. informații toxicologice;

 12. informații ecologice;

 13. considerații referitoare la eliminare;

 14. informații referitoare la transport;

 15. regulamente;

 16. alte informații.

Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu de fișă tehnică de securitate.


All SDS will refer to standard warning phrases. These are a set of agreed hazard and prevention (H and P) phrases, which have been translated into all languages. If the code for the phrase is shown, its meaning can therefore be understood anywhere in the world. A full list of frazele H i P can be found here.


Frazele H și P urmează să fie introduse în cadrul Sistemului Global Armonizat (GHS) promovat de CEE-ONU și al Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.


Avertizările, restricțiile și măsurile preventive indicate în FTS trebuie respectate în orice moment.


În cazul în care nu puteți stabili cu certitudine că mărfurile sunt inofensive și nu aveți o FDS sau informații comparabile sau dacă există îndoieli cu privire la natura chimică a mărfurilor, trebuie să solicitați avizul unui expert.

A se vedea capitolul Eșantionarea bunurilor periculoase.


De asemenea, este posibil să vi se prezinte o fișă internațională de securitate a substanțelor chimice (ICSC). Aceasta conține informații similare cu cele din FTS. În cazul în care nu este disponibilă o FTS, ICSC poate reprezenta o alternativă acceptabilă care să vă ofere siguranță. Cu toate acestea, trebuie să solicitați întotdeauna o FTS. Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu de ICSC.Orientările din prezenta secțiune servesc drept atenționare cu caracter general privind riscurile care pot fi întâlnite pe parcursul procedurii de examinare și de eșantionare, precum și echipamentele de protecție pe care ar trebui să le utilizați și măsurile de securitate pe care ar trebui să le adoptați.

Pentru informații suplimentare trebuie să consultați legislația și orientările administrației naționale.        Nouă modalitate de print UV pentru semne si indicatoare este de ultimă tehnologie UV . Această tehnică este mult mai performantă decât o tehnică obișnuită de printare digitală. Atât calitatea sa net superioară, cât și versarilitatea sa pe imprimarea diferitelor produse este foarte mare și largă


         Un print UV constă într-o tehnică de printare prin care cerneala se aplică pe un material sau obiect de imprimat, care este apoi uscată instant de către un emițător de raze ultraviolet.

        Pentru a acoperi toată suprafața printată sunt utilizate numeroase tipuri de compuși, incluzând carbonatul de calciu și caolinitul.

        Această imprimare UV este o manieră de imprimare digitală cu o tehnică nouă care usucă cerneala.


       Se poate folosi pe o gamă largă de materiale, astfel încât se poate imprima pe plastic, metal, hârtie, carton, plăci ceramice, sticlă, lemn și multe altele.

 

–          Autocolant industrial UV  pentru semne si indicatoare –  Folie adeziva din PVC polimeric, utilizata in special la exterior, pentru decorarea suprafetelor drepte, etc;

–          Grosimea este de 90 microni.

–          Adezivul este pe baza de poliacrilat, permanent. – pentru interior si exterior.

–          Suprafata foliei este integral colorata, lucioasa (59 de culori) sau mata (56 culori).


–          Placi forex industrial UV industrial pentru semne si indicatoare  cu suprafata tare, lucioasa, bun izolator termic si fonic, rezistenta mare la agenti naturali si corozivi, flamabilitate redusa.

–           Gama de culori disponibile in permanenta in stoc: rosu, albastru inchis, albastru deschis, negru, galben inchis, galben deschis, gri, verde.

–          Placile din PVC compact industrial au suprafata dura si lucioasa. Se recomanda folosirea acestor placi atat pentru aplicatii indoor, cat si pentru aplicatii outdoor, datorita proprietatii materialului de a fi un bun izolator termic si fonic. Placile din PVC compact sunt vacuumabile si termoformabile.

–          Grosimi disponibile in permanenta in stoc: 2mm; 3mm.

 

–          Plăci bond industrial uv pentru semne si indicatoare  – plăci sandwich aluminiu cunoscute si sub denumirile comerciale de alucobond, alubond si dibond.

–          Utilizate pentru placări fațade, placări interioare, placări exterioare.            

–          Este un material cu două fete din aluminiu si un miez din polietilena ce inlocuieste cu succes tabla, lambriurile sau placajele plastice.

–          Miezul este fixat prin aderenta pe fetele din tabla, pe toată suprafața.

–          Tabla este vopsita in minim doua straturi, peste care se aplica un strat de lac protector compatibil cu vopseaua.

–          Panourile pot avea o singura fata decor sau ambele fete colorate –

–          Placile sunt foarte usor de prelucrat, putand fi personalizate prin laminare, serigrafiere, tipar digital si lacuire, fiind usor de intretinut si avand o durata sporita de viata..


www.prevenirea.ro


Greutate 2.00000000 kg
Call Now Button
0
  0
  Cosul de cumparaturi
  Cosul este golInapoi la magazin
  Scroll to Top