PREVENIREA.RO

Echipa PREVENIREA.RO VA OFERA SERVICII IN TOATA TARA PENTRU AVIZE SI AUTORIZATII ISCIR .

ISCIR – Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat – a fost infiintata pe fondul necesitatii de control si supraveghere a conditiilor de montaj / service a instalatilor de ridicat si sub presiune , ca o organizatie tehnica de stat, prin Legea nr. 491/12.02.1910 si Legea nr. 1050 / 04. 04. 1928.

Structura organizatorica si domeniul sau de activitate au fost largite succesiv prin legi, decrete si hotarari guvernamentale, ultima data prin HG 1340/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.37/27.01.2002.

ECHIPA PREVENIREA.RO este echipa comerciala autorizata ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor (RSVTI).

Din echipa noastra fac parte (ingineri mecanici, electrotehnisti si electronisti) cu experienta in domeniu. Colaboram cu societati din domeniul prelucrarilor mecanice prin aschiere, mase plastice, constructii civile / drumuri , mobila, service-uri auto, depozite de materiale inflamabile / materiale de constructii , abatoare animale / pasari, salubrizare / ridicari masini etc.

Prevenirea.ro presteaza servicii de operator RSVTI precum si de consultanta ISCIR – RADTP IR (avizare documentatie tehnica preliminara de montare / reparare ) in domeniu prin personal propriu, profesionisti cu experienta in domeniu atestati si autorizati ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat in conditiile.

ORDIN Nr. 147 din 9 martie 2006

Privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 22 martie 2006

Având în vedere accidentele şi avariile produse la echipamentele şi instalaţiile din domeniul ISCIR, se impune necesitatea creşterii gradului de siguranţă a utilizării echipamentelor din acest domeniu, în special acolo unde acestea sunt folosite de instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate sau de constituire, acest fapt implicând responsabilitatea pe care trebuie să şi-o asume deţinătorii acestora, şi având în vedere dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005, şi ţinând cont de prevederile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR, care constituie cadrul legal de reglementare pentru instalaţiile şi echipamentele din domeniul ISCIR, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005,

Inspectorul de Stat Sef al ISCIR emite următorul ordin:

ART. 1

În vederea aplicării măsurilor prevăzute în prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care deţin şi exploatează instalaţii şi echipamente din domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), au obligaţia să numească personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalaţiilor, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR şi care va purta denumirea de RSVTI în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR.

ART. 2

Sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la art. 1 instituţiile/unităţile identificate în prezentul ordin, care fac dovada existenţei unui contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de ISCIR pentru prestarea acestor activităţi, în care este prevăzută şi îndeplinirea obligaţiilor de RSVTI.

ART. 3

RSVTI desemnat în condiţiile prezentului ordin va răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR, întreţinerea şi repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de persoanele juridice menţionate la art. 1, precum şi de exploatarea corectă şi legală a acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR.

ART. 4

RSVTI aparţinând persoanelor juridice identificate la art. 1 poate fi desemnat din cadrul personalului propriu sau prin încheierea de contracte cu alte persoane fizice.

ART. 5

ISCIR va autoriza RSVTI desemnat la art. 1 şi 2 să presteze această activitate.

ART. 6

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către persoanele juridice specificate la art. 1 se sancţionează conform prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR, în vigoare, cu oprirea din funcţiune a echipamentelor deţinute.

ART. 7

Condiţiile ce trebuie îndeplinite de către RSVTI cu atribuţiunile specificate în prezentul ordin sunt stabilite de ISCIR şi pot fi consultate pe site-ul www.iscir.ro sau la oricare dintre inspecţiile teritoriale ale ISCIR.

ART. 8

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

Emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, supravegherea intretinerii si repararii instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare.

* Toate campurile sunt obligatorii

INFORMATII

CONTACT RAPID

Societatea noastra , produce si comercializeaza intreaga gama de indicatoare de securitate care sunt prevazute de normele legale in vigoare, atat in tara cat si in Comunitatea Europeana, dat fiind faptul ca Romania este afiliata la organismele Europene si a adoptat inclusiv sistemul European de semne si simboluri utilizate in activitatile economice , indiferent de domeniul acestora. 

Contacteaza-ne acum pentru o oferta personalizata de pret! 

Call Now Button
0
    0
    Cosul de cumparaturi
    Cosul este golInapoi la magazin
    Scroll to Top